Naša spletna stran uporablja piškotke, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo.

Vec o tem.

 

AGM NEMEC GRADBENIŠTVO

Gradbeništvo je naša glavna dejavnost. Večino gradbenih del izvedemo na podlagi javnih razpisov. Za izvajanje del večinoma uporabljamo gramoz pridelan v našem kamnolomu Boben in tudi beton prav tako pridelan v naši betonarni. Izvajamo predvsem nizke gradnje, in sicer: vse vrste izkopov (strojni, ročni), rekonstrukcije cest, urejanje mestnih jeder, ureditve parkirišč, izdelave hodnikov za pešce - pločnikov, ramp za invalide, kolesarskih poti, izgradnje krožnih križišč, lokalnih infrastruktur, sanacije usadov, sanacije brežin, sanacije plazov, izvedba pilotov, izdelava drenaž, opornih zidov, kamnitih zložb, vgradnja robnikov, polaganje kanalet, odvodnjavanja, izgradnje vodovodov, izgradnje kanalizacij, javne razsvetljave, TK vodov, CATV vodov, izdelava podpornih obrežnih zidov, škatlastih propustov, regulacije potokov, izdelave roliranih brežin, izdelave propustov, urejanje vodotokov, izgradnje mostov, tunelov, podvozov, hortikulturne ureditve, opreme cest, rušitvena dela, storitve z avtodvigalom…

Prav tako opravljamo tudi zimsko službo in vzdrževanje cest tako, da lahko dela izvajamo v vsakem vremenu.

reference

 
AGM Nemec d.o.o. | Sedraž 3 | Laško | Slovenia | 03 564 80 43 | info@agm-nemec.si
Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Izdelava spletnih strani
: GRAVITON DESIGN